ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

1 اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ
دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( براي دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت
شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.)
-2 در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه
رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام ارائه
یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
-3 اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-4 فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
-5 اصل گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در
سال جاري به آدرس دفتر مرکزي شرکت .
-6 روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستاي صادرات و
واردات کالا باشد.
-7 اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر
شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
-8 اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
-9 اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و
ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می ( ICT ) ارتباطات
باشند .
-10 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
-11 داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(روي فرم الف و یا سربرگ
بانک قابل قبول است ) با مهر امضاي رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها قابل
قبول است )
-13 ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي
ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات
مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد).
-14 اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي 3 و 7و 10 ملزم به ارائه
تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك میباشند.
-15 مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب
مشمول این بند نمی گردند)
و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادي Tax.gov.ir -16 کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت
جدید پس از صدور.
تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2: ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر 3: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارك الزامی است.
تذکر 4: حضور مدیرعامل در کلاسهاي آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی است.
تذکر 5: کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر 6: : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهاي خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق
دقت فرمایند که رشته هاي انتخاب شده در راستاي نیازهاي وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته
هاي انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبراي صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد ( امکان تغییر آن پس از صدور کارت
میسر نخواهد بود )

 

منبع:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

آگـهــی هـای ویــژهـآخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.